17 febrero 2012

IKASLETXEAEHUko errektoreordetzak martxan jarri duen proiektua da. Parte hartze prozesua hasi dute unibertsitateko ikasleentzako topagune espazio berri baten proposamena garatzeko. Dakigunez, modu autonomoan funtzionatuko den espazio bat lortu nahi da eta hortarako tokiak, beharrak, eraikitze moduak, finantziazioa edota gestio motak eztabaidatzen hasi dira.

Interesante proyecto puesto en marcha desde el vicerrectorado del campus de la UPV. Se abre un proceso de participación para determinar un nuevo espacio de encuentro para los alumnos universitarios que pueda funcionar de una manera autónoma. Se discuten ubicaciones, necesidades, maneras de construir, modos de financiación y gestión.

No hay comentarios: