05 julio 2011

Eraikuntza robotikoa:::Construcciones robóticas


San Telmo Museoak (FAB)BOTS erakusketa aurkeztu du Laborategia espazioan.
Disseny Hub Barcelona-k produzitutako erakusketa da eta hamar proiekturen bidez, diseinu eta fabrikazio digitalaren arteko jarraitutasuna arakatzen du fabrikazio pertsonalizatuko makinak asmatu, garatu eta programatuz.
Architectural Association (AA) arkitektura-eskolako eta IAAC Kataluniako Arkitektura Aurreratuko Institutuko ikasleek egindako proiektuen bilduma da, eta proiektu horiek diseinuko bi tailerretan garatu dituzte, Marta Malé-Alemany andrearen tutoretzapean eta Londresen Jeroen van Ameijde jaunaren eta Bartzelonan Víctor Viña jaunaren laguntzarekin.
Ikerketaren ondorioz, robot horiek sortu dira, eta horrek argi erakusten du —ohiko moduan industriaren produkzioak eskatzen duen optimizazioa alde batera utzita— konponbideak eskain daitezkeela, testuinguru ezberdinen arabera moldatzen diren konponbideak eta, materialen erabilerari dagokionez, konponbide oso-oso espezifikoak.Espazio horretako proiektuetan zera irudikatzen da, hainbat diziplinatatik egindako ikerketa, fabrikazio aditiboaren printzipioak ingurune berrietara egokituz eta ingurune berri horietan ezarriz, betiere materialen produkzioari lotutako kontzeptu berriak bultzatzen dituzten inguruneak izanik.Proiektuetan, habitat indibidualizatuak eta moldaerrazak eraikitzeko aukera aztertzen da, urruneko lekuetan edo azpiegitura mugatuak dituzten komunitateetan edo teknologia berriak eskuratzeko zailtasunak dituzten tokietan. Industriak ohiko moduan eskaintzen dituen konponbide estandarizatu eta aurrefabrikatuen kasuan ez bezala, makina horiek produkzioaren, ekonomiaren eta iraunkortasunaren eredu alternatiboak eskaintzen dituzte.

El Museo San Telmo presenta en su espacio Laboratorio la exposición (FAB)BOTS, producida por Disseny Hub Barcelona, que incluye una colección de diez proyectos que exploran la continuidad entre el diseño y la fabricación digital mediante la invención, el desarrollo y la programación de máquinas de fabricación personalizada.
Se trata de una muestra de proyectos de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Architectural Association (AA) y del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), desarrollados en dos estudios de diseño bajo la tutoría de Marta Malé–Alemany, en colaboración con Jeroen van Ameijde (Londres) y Víctor Viña (Barcelona).
La investigación, que ha dado como resultado esta serie de robots demuestra que, distanciándose de la optimización que generalmente exige la producción industrial, es posible aportar soluciones adaptables a diferentes contextos y sumamente específicas en cuanto al uso de materiales.Los proyectos de este espacio ilustran la investigación realizada desde diferentes disciplinas, mediante la adaptación e implementación de los principios de la fabricación aditiva a nuevos entornos que impulsan nuevos conceptos de producción de materiales.Los proyectos especulan sobre la posibilidad de construir hábitats individualizados y adaptables en lugares remotos, o en comunidades con infraestructuras limitadas o acceso precario a las nuevas tecnologías. Contrariamente a las soluciones estandarizadas y prefabricadas que ofrece tradicionalmente la industria, estas máquinas muestran modelos alternativos de producción, economía y sostenibilidad.

No hay comentarios: