16 marzo 2010

NUEVA ARQUITECTURA EXPERIMENTAL VASCA

Recibimos de Espacio Ciudad de Vitoria-Gasteiz esta convocatoria para su difusión:

CONVOCATORIA ABIERTA NUEVA ARQUITECTURA EXPERIMENTAL VASCA

Espacio Ciudad en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Alava, realiza esta convocatoria con el objetivo de escanear y abrir vías de intercambio y conocimiento de aquellos trabajos producidos por arquitectos o estudios mixtos –multidisciplinares caracterizados por un espíritu experimental e innovador (propuestas que no han podido ser viables, proyectos probeta, experiencias, construcciones efímeras, pisos singulares, acciones sonoras, paisajísticas...)

Los trabajos puede ser en formato electrónico: vídeo, fotografía, sonoros…etc, paneles que fueron enviados a concursos, prototipos de maquetas de libros , revistas…etc. El material se entregará en Espacio Ciudad de Vitoria-Gasteiz o se enviará por correo electrónico. Los trabajos recibidos formarán parte de una primera miniferia de nueva arquitectura vasca experimental con carácter informal y en paralelo a la exposición Freshlatino comisariada por Ariadna Cantis que sondea el panorama mas fresco de la arquitectura iberoamericana. Un comité de expertos integrado por Ariadna Cantis , Nekane Aramburu, un representante de la bienal de arquitectura Latinoamericana de Pamplona y del Colegio de Arquitectos, realizarán una primera selección de los trabajos.

Envios antes del 22 de abril en Espacio Ciudad o por email a: esci@vitoria-gasteiz.org Si el trabajo se remite en soporte físico, queda por cuenta del emisor el envío y recepción del mismo.


EUSKAL ARKITEKTURA ESPERIMENTAL BERRIARENTZAKO DEIALDI IREKIA Gasteizko Udaleko Hiria Guneak eta Arabako Arkitekto Elkargoak egiten dute deialdi hau, esperimentatzeko eta berritzeko asmoak bereizten dituzten arkitektoek edo diziplinarteko estudio mistoek sortutako lanak trukatzeko zein ezagutzeko bideak aztertu eta irekitzeko xedez, esaterako, bideragarri gertatu ez diren proposamenak, probeta proiektuak, esperientziak, eraikuntza iragankorrak, soinuzko ekintzak, espazioaz jabetzeko ekintzak, paisaiarekin lotutakoak... Lanak formatu elektronikoan bidal daitezke, edo beste euskarri batzuetan: bideoak, argazkiak, grabaketak, lehiaketetara bidalitako panelak, liburu edo aldizkarietarako maketen prototipoak eta abar. Materiala Gasteizko Hiria Gunean aurkeztuko da, edo posta elektronikoz bidaliko. Jasotzen diren lanak euskal arkitektura esperimental berriari buruzko mini-azoka baten barruan sartuko dira, zeinak izaera informala izango baitu eta Ariadna Cantis arkitektoak komisariatutako Freshlatino erakusketarekin batera egingo baita; aipatu erakusketak arkitektura iberoamerikarraren panorama berriena aurkezten du. Aditu batzorde batek egingo du lanen lehen aukeraketa bat; hauek osatuko dute batzordea: Ariadna Cantis, Nekane Aramburu, Iruñeko Arkitektura Latinoamerikarraren Bi Urtekoaren ordezkari bat eta Arkitekto Elkargoaren ordezkari bat.

Lanak apirilaren 22a baino lehen aurkeztu behar dira, Hiria Gunean, edo e-postaz helbide honetara bidali: esci@vitoria-gasteiz.org Lana euskarri fisikoan bidaliz gero, hura bidali eta jasotzea igorlearen kontura izango da. Argibideak: 622244886

No hay comentarios: