14 enero 2008

kontzeptu malguak... conceptos flexibles, pensar espacios en madera


Aurreko asteko zikloa jarraituz, hurrengo osteguna hilak 17, 2º ihardunaldiak izango dira.

Como continuación del ciclo, el próximo día 17 se celebrará la 2ª jornada.


PROBOKAZIO KONSTRUKTIBOA
PROVOCACIÓN CONSTRUCTIVA

2º IHARDUNALDIA, ARKITEKTURA, ZUR ERAIKUNTZA ETA JASANGARRITASUNA: Kontzeptu malguak, Zurezko espazioen garapena.
2ª JORNADA: ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN DE MADERA Y SOSTENIBILIDAD: Conceptos flexibles pensar espacios en madera.

Lekua: Donostia · Tabako fabrika – Nazioarteko Kultura Garaikide Gunea
Lugar: San Sebastián · Tabacalera - Centro Internacional de Cultura Contemporánea

Data: 2008-ko urtarrilak 17 osteguna
Fecha: Jueves 17 de enero de 2008


15.30 - 15.45 h.:.........Sarrera.
Introducción.

15.45 - 16.30 h.:........ BIOHAUS Aurkezpena.
Presentación BIOHAUS.
http://www.biohaus.es/

16.30 - 17.30 h.:.........Stefan Natke, Zur eraikuntza arloko teknikaria.
Stefan Natke, técnico en construcción de madera.

17.30 – 18:00 h.:.........Atsedena.
Pausa.

18.00 - 19.00 h.:..........Manuel Garcia Barbero arkitektoa, ProHolz Austria
Manuel García Barbero arquitecto, ProHolz Austria.

19.15 - 20.15 h.:..........Konrad Merz arkitekto teknikoa,

Konrad Merz arquitecto técnico,

http://www.mkp-ing.com/

20.15 - 21.15 h.:..........Wolfgang Ritsch arkitektoa,

Wolfgang Ritsch arquitecto,

http://www.ritsch-baukunst.at/

Azkenik, ihardunaldiaren amaiera bezala, koktela eta zuzeneko musika izango dugu BIGARAk eskeinita.
http://www.bigara.com/


A continuación despediremos el encuentro con un cóctel y música en directo, ofrecido por BIGARA. http://www.bigara.com/

1 comentario:

fernando mh dijo...

Le estáis sacando chispas a la Tabacalera, ¿eh?