24 enero 2008

ARKITEKTURA, ENERGIA KONTZEPTUA ETA ERANTZUNKIZUN SOZIALA : conceptos energéticos en las viviendas pasivas.


probokazio konstruktiboa zikloko azken ihardunaldia.
ultima jornada del ciclo provocación constructiva:


ARKITEKTURA, ENERGIA KONTZEPTUA ETA ERANTZUNKIZUN SOZIALA: energia kontzeptuak etxebizitza pasiboetan.
ARQUITECTURA, CONCEPTO ENERGÉTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: conceptos energéticos en las viviendas pasivas.


16.00-16.30 h: Sarrera.
Introducción.

16.30-17.30 h: EGOIN zurezko eraikuntzak.
EGOIN construccion en madera.
www.egoin.com/

17.30-18.00 h: Atsedena.
Pausa.

18.00-19.00 h: Amarante Barambio, arkitektoa.
Amarante Barambio arquitecto.

19.15-20.15 h: Helmut Krapmeier arkitektoa, Energieinstitut Vorarlberg.
Helmut Krapmeier arquitecto, Energieinstitut Vorarlberg.
www.energieinstitut.at

20.15-21.15 h: Walter Unterrainer arkitektoa.
Walter Unterrainer arquitecto.
www.architekt-unterrainer.com/

No hay comentarios: