22 mayo 2012

IBAI-ONDO Pablo Zabalo


ERAKUSKETA/ EXPOSICIÓN
IBAI-ONDO
etxe-tailerra / casa-taller
SORMENERAKO ESPAZIOAK · ESPACIOS PARA CREAR
Pablo Zabalo Ballarín, arquitecto & Carlos Elgezua Lasuen, escultor
Inaugurazioa/Inauguración
2012ko Maiatzaren 24 - 19:30 etan ::: 24 de Mayo de 2012 -19:30
En la delegación de Gipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro 
Paseo Francia / Frantzia Pasealekua 11 20012 Donostia-San Sebastian 


1961garren urtean, Pablo Zabalo Ballarin arkitektoak, Carlos Elgezua Lasuen eskultorearen etxe-tailerra proiektatzeko agindua jaso zuen. Aurretik elkarlanean ibilitakoak ziren, besteak beste, 1953an Elgezuak Ignacio Zuloagaren omenez eginiko bustoa kokatzeko plaza txiki baten obrak zuzendu zituen Zabalok Eibarko San Andres elizaren aurrean. Arte adaxka ezberdinetatik datozen bi sortzaileek bat egiten dute elkarlanean eta honen islada azpimarragarritzat jo genezake Ibai-Ondo etxea.
Astigarragako Ibai Ondo etxe-tailerra neoeuskal estiloaren adibide nabarmena da. Hiri-villa bezala, landa estiloak propio dituen erremate, eskantzu edo xehetasunak jasotzen ditu bere fatxaden formalizazioan. Barruak ordea bestelako errealitatea azaltzen digu. Estilo neoeuskalduna alde batera utzita, mugimendu modernoaren lengoai garbia hautatzen du behe eta lehen oinek eskultorearen lan espazioak barne hartu ditzaten. Tailerra, lehiate handi batek iparreko argiz irudikatzen duen altuera bikoizdun hutsune bezala agertzen da. Etxearen behe solairuak arte sorkuntza espazio biurtzen dira eta bizitza bigarren solairura baztertzen da etxearen funtzionamenduan orden arrazional eta makinista sartuz.
Espazio sistema konplexu hau bere puntu gorenera iristen da eraikinaren egitura aztertzean. Tailerreko lanak oztopatuko lituzketen zutabe edo kolomak ekidin eta espazio diafanoak lortzen ditu Zabalok egitura osoa eraikinaren estalkian egokitutako hormigoizko zertxa batzuetatik eskegiz; garairako guztiz berritzaile biurtuz.
1998an, Astigarragako hiri hazkuntza zela eta, Ibai-Ondo etxea ordenazioz kanpo deklaratu zuten. Eraikinaren jabeak buru zirela, pertsona talde baten perseberantziak, borroka burokratiko luze baten ostean, lortu zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondareko zuzendaritzak Ibai-Ondo eraikina Monumentu mailako Ondasun Kultural bezala iskribatu eta babesa bermatzea.
Erakusketa ibilitari hau, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Gipuzkoako Ordezkaritzaren partetik, proiektoaren egileei, eraikin berari eta arkitektura ondarea defendatu dutenei eskaintzen zaien omenaldia nahi du izan.

En 1961 El arquitecto D. Pablo Zabalo Ballarín recibió el encargo de proyectar una casa - taller para su amigo el escultor D. Carlos Elgezua Lasuen, con el que ya había colaborado anteriormente en otros trabajos. Por citar un ejemplo, en 1953 Zabalo realizó las obras para definir una pequeña plaza frente a la Iglesia de San Andrés de Eibar, donde se ubicaría el busto en homenaje a Ignacio Zuloaga realizado por Elgezua. Esta relación entre dos autores pertenecientes a dos ramas convergentes del mundo artístico da como resultado un trabajo en colaboración que se manifestará en el carácter singular de la casa Ibai-Ondo.
La casa taller Ibai-Ondo situada en Astigarraga es un buen ejemplo del estilo neo-vasco, una villa urbana que en la formalización de sus fachadas incorpora detalles, balaustradas, esquinales o remates propios del estilo rural vasco. Al interior por contra el edificio muestra una realidad bien distinta. El espacio interior abandona el neo-vasco y adopta un lenguaje limpio más propio del movimiento moderno, de forma que las plantas baja y primera, puedan albergar el taller y los espacios de trabajo del escultor. El taller se manifiesta como un gran vaciado a doble altura, iluminado por un gran ventanal que recoge la luz neutra del norte. De este modo las plantas bajas de la casa se transforman en un espacio de creación artística, relegando la vivienda a la planta segunda, e introduciendo un orden racional y maquinista en el funcionamiento de la casa.
Este complejo sistema de espacios alcanza el punto álgido al contemplar la estructura portante del edificio. Para conseguir espacios diáfanos, sin pilares o columnas, ya que podían perjudicar la realización de los trabajos en el taller, Zabalo optó por colgar toda la estructura de unas cerchas de hormigón, muy novedosas para la época, alojadas en la cubierta del edificio.
En el año 1998, la casa Ibai-Ondo fue declarada, ante el crecimiento urbanístico de Astigarraga, como fuera de ordenación, por lo que estaba avocada al derribo. La perseverancia de un grupo de personas lideradas por los propietarios del edificio, ha hecho posible que tras una larga pelea burocrática, la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco haya inscrito la casa Ibai-Ondo como Bien Cultural con la categoría de Monumento en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco, garantizando así su protección.
Esta muestra diseñada para ser itinerante, se convierte así en un homenaje por parte del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en su delegación de Gipuzkoa, a los autores del proyecto, al propio edificio y aquellos que han defendido dicho patrimonio arquitectónico.
vía:http://coavnss.org/index.php?lang=cast


No hay comentarios: